Boligalarm - illustrasjon
En boligalarm kan være en god investering i et tryggere og mer praktisk hjem eller fritidsbolig.

Hvorfor investere i boligalarm?

En oppsummering av noen av de viktigste argumentene for å gå til anskaffelse av alarm.

I overkant av 400 000 boliger i Norge har boligalarm. Dette tallet er nokså høyt i forhold til det totale antallet husstander sammenlignet med andre land, men andelen av nordmenn som skaffer seg alarm er likefullt stigende.

Det er flere årsaker til dette. De to mest åpenbare, tradisjonelle årsakene til å skaffe alarm er:

1: Forebygging av innbrudd

Det er påvist av flere studier at innbruddsalarm reduserer risikoen for innbrudd med så mye som 96%, og en innbruddsalarm har også andre positive effekter.

Denne effekten er så statistisk sterk at man også kan få gode rabatter på innboforsikringen hvis du har installert en FG-godkjent boligalarm.

2: Brannsikkerhet

Alle alarmselskaper tilbyr brannalarm tilknyttet boligalarmen. Fordelene er åpenbare med rask og effektiv varsling i huset ved brann/røykutvikling, seriekoblede varslere og oppkobling mot vektertjeneste som kan iverksette passende tiltak.

3: Andre fordeler

De siste årene har antallet nyttige tilleggprodukter skutt fart, og faren for brann og innbrudd er kanskje ikke lengre hovedårsaken til at man anskaffer seg hjemmealarm. Nedenfor har vi listet opp noen av de viktigste tilleggsfunksjonene til en husalarm som potensielt kan redde liv og redusere risikoen for skade på huset:

3A: Detektorer for vannleksasje

Noen nyere boligalarmer har også detektorer for vannleksje innebygget. Dette kan være veldig verdifullt for å hindre totalskade den dagen boligen eller hytta oversvømmes av vann.

3B: Detektorer for gasser

Du kan også få detektorer for kullos (CO) og andre skadelige gasser som propan, butan og metan. Dette er kanskje særlig aktuelt i boliger eller hytter med gassovner og gasskomfyrer.

3C: Smarthus-løsninger

Styring av strøm, varme og lys via mobilen er eksempler på nye muligheter for en smartalarm. Fordelene her er redusert strømforbruk og mindre unødvendig sløsing med energien. Det er også mange andre nyttige mobilfunksjoner: https://boligalarmer.no/artikler/styr-boligen-med-mobilen

I tillegg utvikles det stadig en rekke andre nyttige løsninger, som f.eks. mulighet til å spore opp om det oppholder seg skadedyr som f.eks. mus og rotter i leiligheten eller hytta når du ikke er der selv.

Alt i alt er det også andre grunner enn selve reduksjonen i innbrudds- og brannfaren som gjør at mange velger å gå til anskaffelse av boligalarm, selv om dette nok fortsatt er hovedgrunnen for de fleste.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook, Twitter

Personvern

Tjenester

Boligalarmer.no gir deg en enkel og kostnadsfri måte å innhente tilbud fra flere leverandører på alarm til ditt bruk.

Jeg har en privat bolig

Jeg representerer et borettslag

Jeg representerer en bedrift