Stanley Security AS var et stort norsk sikkerhetsselskap som hadde hovedkontor i Urtegata i Oslo. De ble i 2022 kjøpt opp av Securitas.

Stanleys norske alarmstilbud

Stanley opererte i all hovedsak i det norske næringsmarkedet, der de var en av de største leverandørene av brann- og innbruddssikkerhetsprodukter til bedrifter, borettslag og sameier og offentlige organisasjoner.

I det private markedet hadde de en langt mer begrenset kundegruppe, bestående i hovedsak av spesielt utsatte eller formuende personer med sikkerhetsbehov utover hva en vanlig boligalarm kunne tilby.

I tillegg til innbruddsalarm og et bredt spekter av brannsikkerhetsprodukter og -tjenester leverte blant annet Stanley løsninger for adgangskontroll, kameraovervåking og varesikring.

Markedsandel

Stanley Security omsatte for rundt 450 millioner kroner i året, og var dermed blant de fem største firmaene i norsk alarmbransje. Markedsandelen var særlig høy innen brannsikring av borettslag og sameier.

På verdensbasis var Stanley Security den nest største aktøren innen elektronisk sikkerhet, slått bare av Tyco International, som ikke har noen stor posisjon i Norge. Markedet var imidlertid svært fragmentert og Stanleys globale markedsandel var rundt to prosent.

Eierskap og ledelse

Stanley Security er var del av Stanley Black & Decker, et globalt konsern med en omsetning på et tosifret antall milliarder dollar. Aksjen handles på børsen i New York med ticker SWK.

Den norske virksomheten – Stanley Security AS – ble ledet av Espen Winther Knudsen.