Bilde av et borettslag

Bør du ha alarm i leiligheten din?

Selv om du bor i leilighet kan det være lurt å investere i et alarmsystem. Dette kan beskytte deg, ikke bare mot innbrudd, men også brann.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 15.04.2021 09:13
{share}

Sammenlignet med eneboliger og rekkehus er leiligheter som regel mer skånet mot innbrudd, noe som gjør at man gjerne dropper å kjøpe alarmtjenester til leiligheten. Låste ytterdører ut mot gata gjør at mange anser leiligheten sin som trygg, uavhengig av alarm eller ikke.

Vurder risikoen hos deg

Likevel kan det i noen tilfeller være lurt å ha alarm selv om du bor i leilighet. Om du bor et sted med lite gjennomgangstrafikk der ikke alle naboene kjenner hverandre er risikoen større for at uvedkommende kan ta seg inn i leilighetene, gjerne på dagtid når folk er ute.

Et merke som sier at leiligheten har innbruddsalarm kan være nok til å skremme kriminelle vekk, men om merket gjelder et nå nedlagt alarmselskap som eksempelvis Hafslund Sikkerhet eller Falken kan det nesten ha motsatt effekt.

I tillegg kan det være aspekter ved leiligheten din som gjør den mer utsatt for innbrudd enn de andre leilighetene i borettslaget eller sameiet du bor i. Det kan være at du bor i første etasje eller på en måte som gjør at kriminelle kan ta seg inn i leiligheten din utenom fellesarealer. Spesielt da kan det være aktuelt å ha en egen innbruddsalarm selv om resten av borettslaget ikke har det.

Alarm sikrer mot mer enn innbrudd

Bilde av røyk under en røykvarsler
En alarm kan være så mye mer enn bare innbruddsalarm.

Selv om mange intuitivt forbinder alarm med innbrudd, er dette kun én av flere ting en alarm kan sikre leiligheten din mot.

De fleste moderne boligalarmer kommer også med brannalarm, varsling til alarmstasjon og mulighet for seriekobling av røykvarslere.

Dersom det brenner i leiligheten vil varslingen gå direkte til alarmstasjonen som setter i gang nødvendige tiltak og kontakter aktuell nødetat. Dette kan være med på å spare dyrebare minutter i slukningsarbeidet. Som kjent er utrykningstid en av de faktorene som i størst grad bestemmer skadeomfanget.

Les også: Branndetektor, varmedetektor og røykdetektor: Hva er forskjellen?

Dessuten kan andre komponenter som vannlekkasjesensor være en fordel å ha i en leilighet, spesielt med tanke på at ved en eventuell lekkasje kan du risikere å være erstatningspliktig for skade på andre leiligheter.

En slik vannlekkasjesensor vil med andre ord være med på å redusere skadene ved en eventuell lekkasje, i tillegg til å blidgjøre forsikringsselskapet ditt ved å vise at du tar forholdsregler.

Alarm i borettslag

Bilde av en dame som bruker kodebrikke på alarmsystemet sitt.
En alarm gir deg ekstra trygghet, både når det kommer til innbrudd, brann og vannlekkasjer. I tillegg kan det bidra til å senke forsikringsutgiftene dine.

I borettslag og sameier har styret et særskilt ansvar for å sikre brannsikkerheten gjennom brannvarsling og brannforebyggende tiltak som brannslukningsapparater og lignende.

Hvis borettslaget du bor i ikke har en avtale om brannalarm kan det være en fordel å skaffe seg dette, spesielt med tanke på forsikringen din. En alarm som er FG-godkjent kan bidra til å senke forsikringsutgiftene dine, i tillegg til den tryggheten alarmen bringer med seg.

I borettslag der man bor tett er for øvrig seriekoblede brannvarslere lurt å ha, ettersom dette kan være med på å sikre snar evakuering dersom det er røykutvikling i noen av de andre leilighetene. Dette er i så fall noe du bør ta opp med styret i borettslaget.

Les også: Styrets ansvar i borettslag

Viktig å tenke på når du kjøper alarm til leilighet

Feilutrykninger kan være dyre og er som oftest fullstendig unødvendige. Dyr eller barn kan være med på å utløse falske alarmer. Snakk med alarmselskapet om hvilke løsninger som kan være med på å forebygge falske alarmer.

Mange alarmer kommer med bindingstid. Derfor bør du også forhøre deg med styret i borettslaget om det foreligger planer om å kjøpe inn felles alarmer i nærmeste fremtid. Å bryte bindingen kan være en dyr fornøyelse, og ingen trenger å sitte med to alarmer i leiligheten.

Les også: Effekten av en innbruddsalarm