Bilde av en gruppe mennesker i et møte rundt et bord

Styrets ansvar for brannsikkerhet

I et borettslag eller sameie er det styret som har ansvaret for brannsikkerheten og for å følge opp brannvernlovgivningen.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 30.08.2021 12:35
{share}

Faktisk pålegger brannforskriftene styremedlemmene ansvaret for at alle i boenhetene er tilstrekkelig sikret mot brann.

Branntilløp i én boenhet vil raskt kunne spre seg og involvere flere. Dersom boenhetene selv hadde ansvar for brannsikkerheten ville man risikere at enkelte ikke var tilstrekkelig sikret.

Derfor har styret både ansvaret og retten til å utføre kollektive sikkerhetstiltak. Det finnes flere skrekkeksempler fra nyhetene som viser de alvorlige konsekvensene dersom brannsikkerheten ikke blir ivaretatt.

Styret har ansvar for:

  1. At evakuering er mulig for alle beboere. Dette gjelder også for dem som ikke kommer seg ut på egen hånd. Dette betyr at rømningsveier skal holdes åpne og at styret må reagere dersom ting sperrer veien. I tillegg er det viktig at biler som står parkert ikke hindrer brannbiler i en eventuell nødssituasjon.
  2. At hver boenhet har et varslingssystem som fungerer, samt slokningsutstyr. Brannsikringsutstyr skal være riktig montert, av fagpersonell der det er nødvendig, og påbudet om røykvarsler krever også at den fungerer. For at den skal kunne varsle må den dessuten være riktig plassert.
  3. Utstyret må være så enkelt å betjene som mulig. Dersom utstyret trenger vedlikehold, må det samtidig lages en plan for dette og fastsettes når en utskiftning skal skje.

Ifølge Borettslagsloven §12-1, er hele styret i et borettslag eller sameie pliktig til å bøte på tap, og er samtidig strafferettslig ansvarlig dersom det skjer skade på person eller gjenstander forårsaket av eller på boligselskapets eiendom.

Les også: Brannsikkerhet i borettslag – Ikke sterkere enn det svakeste leddet

Kan bli erstatningspliktig

Sitter man i styret har man også et personlig ansvar, kalt styreansvar. Dette innebærer at man som styremedlem kan bli erstatningsansvarlig for feil eller unnlatelser gjort av styret.

Forutsetningen for å bli holdt juridisk og rettslig ansvarlig er at man har opptrådt uaktsomt gjennom handling eller unnlatelse av handling. Ved skader som leder til økonomisk tap kan styremedlemmet bli nødt til å betale erstatning etter reglene om uaktsomhet, dersom handlingen eller unnlatelsen er årsak til tapet. Om man ikke har midler til å betale, kan erstatningsansvaret bli redusert.

Har man handlet i felles interesse og gjort så godt man kan vil man sjelden bli stilt til ansvar, da retten tar høyde for at de som sitter i styret ikke er profesjonelle. Det er viktig at styreansvaret ikke skremmer folk fra å påta seg styreverv.

Sitter du i styret for ditt borettslag eller sameie? På Boligalarmer.no kan du enkelt finne riktig brannsikring tilpasset ditt bygg, behov og budsjett. Innhent tilbud gjennom skjemaet på denne siden, eller på Boligalarmer.no/borettslag.