Videovakthold

Få tilbud på videovakthold

Sørg for kostnadseffektiv og preventiv overvåkning med videovakthold.

Å bruke videovakthold er en svært effektiv måte å ha kontroll over eiendommer som kan være med på å redusere behovet for fysisk vakthold. Ofte kan det å ha fysisk vakthold både være vanskelig å få til rent praktisk på grunn av eiendommens størrelse eller andre forhold, i tillegg til at det er unødvendig ressurskrevende og dyrt.

Ressurseffektiv kontroll

Fysiske vektere og inspeksjon er unødvendig ressurskrevende – med videoovervåking har du full kontroll over eiendommen hele døgnet.

Preventiv effekt

Synlige overvåkingskameraer har en preventiv effekt på kriminelle og uvedkommende – sjansen for å bli tatt eller få bevis mot seg er stor.

Rask respons

Med livefeed fra området som overvåkes kan sikkerhetsselskapet raskt iverksette passende tiltak og tilkalle nødetat om nødvendig.

Videobaserte vektertjenester går ut på at sikkerhetsselskapet foretar sjekker på et gitt antall tilfeldige tidspunkter som varierer fra dag til dag i løpet av døgnet. Dersom sjekkene avdekker avvik, blir dette rapportert direkte til kontaktperson.

Umulig å vite når inspeksjon foretas

Mobile vektere kan også brukes til inspeksjon av din bedrift eller borettslag/sameie sin eiendom når virksomheten står tom. Det kan innebære å vurdere og dokumentere avvik som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sjekk av ID av eventuelle personer man treffer under inspeksjon, bortvise uvedkommende og sjekk av innbrudds- og brannalarmer.

For uvedkommende er det umulig å si når inspeksjonene foretas, og siden det er ingen fysiske tegn til at inspeksjon nettopp har blitt foretatt er det heller ikke mulig å anta når det er «trygt» å begå kriminelle handlinger.

Fyll ut skjemaet for å motta tilbud. Tjenesten er helt gratis, og du står fritt til å velge ett av tilbudene eller ikke.

Viktig å tenke på når du kjøper videoovervåking

Alle som driver med videoovervåking i Norge plikter å melde fra til Datatilsynet, ettersom videoovervåking er underlagt personopplysningsloven. Det er imidlertid ikke mer arbeid enn at du må fylle ut et skjema på Datatilsynet sine nettsider.

Ved å fylle ut skjemaet på denne siden vil du bli kontaktet av selskap som tilbyr videoovervåkning og -vakthold. På denne måten kan du få informasjon om hvilken type videoovervåking som passer dine behov best.

Om Boligalarmer.no

Boligalarmer.no er en gratis anbudstjeneste som innhenter tilbud på innbruddsalarm fra de største alarmselskapene i Norge. Tjenesten er helt uforpliktende og sikrer at du får beste tilbud med minst mulig sløsing av tid.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook, Twitter

Personvern

Tjenester

Boligalarmer.no gir deg en enkel og kostnadsfri måte å innhente tilbud fra flere leverandører på alarm til ditt bruk.

Jeg har en privat bolig

Jeg representerer et borettslag

Jeg representerer en bedrift