Bilde av en mann som sitter foran mange monitorer og ser på overvåkingskameraer

Få tilbud på videovakthold

Sørg for kostnadseffektiv og avskrekkende overvåking med videovakthold. Fyll ut skjemaet for å motta uforpliktende tilbud fra flere alarmselskaper.

Ressurseffektivt

Fysiske vektere kan være unødvendig ressurskrevende. Videoovervåking gir deg full kontroll over eiendommen – hele døgnet.

Preventivt

Synlige overvåkingskameraer har en preventiv effekt på kriminelle og uvedkommende – sjansen for å bli tatt eller få bevis mot seg er stor.

Rask respons

Med livefeed fra området som overvåkes kan sikkerhetsselskapet raskt iverksette passende tiltak og tilkalle nødetat om nødvendig.

Rimeligere alternativ til fysisk vakthold

Videovakthold gjør det enkelt for deg å få oversikt og kontroll over eiendommen, samtidig som det reduserer behovet for fysisk vakthold.

Ofte kan det være upraktisk eller vanskelig å kontrollere et område med fysisk vakthold, blant annet på grunn av eiendommens størrelse eller terreng. I tillegg kan fysisk vakthold være unødvendig ressurskrevende og dyrt.

Videobaserte vektertjenester går ut på at sikkerhetsselskapet foretar en sjekk et gitt antall ganger i løpet av døgnet. Tidspunktene for disse sjekkene er tilfeldige, og varierer fra dag til dag. Dersom sjekkene avdekker avvik, blir dette rapportert direkte til oppgitt kontaktperson.

Få tilbud på videovakthold

Viktig å tenke på når du kjøper videoovervåking

Alle som driver med videoovervåking i Norge plikter å melde fra til Datatilsynet, ettersom videoovervåking er underlagt personopplysningsloven.

Det er imidlertid ikke mer arbeid enn at du må fylle ut et skjema på Datatilsynet sine nettsider.

Fyller du ut skjemaet på denne siden vil du bli kontaktet av selskap som tilbyr videoovervåkning og -vakthold. På denne måten kan du få informasjon om hvilken type videoovervåking som passer dine behov best.

Så enkelt som 1-2-3

Illustrert bilde av en person som fyller ut skjema

1) Beskriv hva du ønsker å sikre

Vi legger alarmen ut på anbud slik at relevante alarmselskaper kan gi deg et godt tilbud.

Illustrert bilde av en som mottar flere tilbud på alarmer

2) Motta uforpliktende tilbud

Du vil motta gratis og uforpliktende tilbud fra lokale alarmselskaper.

Illustrert bilde av to hender som tar på hverandre som har blitt enige om en avtale

3) Velg den rette alarmen for deg

Sammenlign tilbud, og velg det beste alarmtilbudet for ditt behov.

Få tilbud på alarm!