Bilde av et Brekke borettslag

Brannsikkerhet i borettslag

– Det hjelper ikke om tre av fem som bor i samme bygg er kjempegode på brannsikkerhet om de to andre gir blaffen.

Boligalarmer.no har tatt en prat med Brannsinspektør Sigurd Folgerud Dalen om brannsikkerhet i boliger og borettslag.

Finn lenker til flere ekspertråd i bunnen av denne artikkelen.

Har et ansvar overfor naboene

Branninspektør Sigurd Folgerud Dalen
Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

– Man er ikke sterkere enn det svakeste leddet – også ved brann, understreker branninspektøren.

Det er viktig at alle naboene er bevisste på at en brann kan gjøre vel så mye skade på andre enn en selv, og at man involverer naboene i brannsikkerhetsarbeidet.

– Det er et ansvar, og et ansvar man bør ta i fellesskap, understreker branninspektøren.

Flere borettslag har heldigvis blitt bedre på HMS og å inngå avtaler med firma som sørger for at utstyr vedlikeholdes osv.

– Vi merker at det er økende engagement for brannsikkerhet, og det er positivt, sier Dalen.

Enkeltvise brannceller

Nye boligkomplekser er laget for å være enkeltvise brannceller. Det betyr at det skal kunne brenne i en leilighet uten at det raskt sprer seg til naboene.

I eldre bygårder er situasjonen en helt annen. Utettheter, åpninger og trapperom i tre gjør at en brann fort kan bli dramatisk.

Urtegata-brannen
Seks personer mistet livet i brannen i Urtegata i Oslo. (Faksimile: Aftenposten)

– I gamle bygårder er fellesskapet spesielt viktig og at man har hjelpemidlene tilgjengelig for raskest mulig varsling, sier Dalen.

– Med kun et trapperom er det veldig viktig med rask varsling, så man kan bruke det i tide, fortsetter han.

I de eldste bygårdene går Brann- og redningsetaten og har tilsyn med dem, siden disse byggene ikke ligger på samme brannsikkerhetsskala som nye.

Dette er noe de begynte å sette i system etter Urtegata-brannen. Like fullt er det viktig med gode rutiner for forebygging og varsling fra beboerne.

Gjelder også eneboliger

Har også villaer som står tett og en boligbrann i en villa trenger på ingen måte være en isolert affære.

Det viktige er tiden det går fra brannen oppstår til den varsles og slukkes.

– Legg en plan og øv på denne

– Det er bra å ha evne til å gjøre en innsats selv, særlig i en startfase. Det kunne både den enkelte og samfunnet spart veldig mye på, sier branninspektøren.

– Har du en plan og har øvd på denne, vil du også ha en større sjanse for å redusere konsekvensene ved et branntilfelle, avslutter Dalen.

Artikkelserie:

Les flere brannsikkerhetstips:

I en intervjuserie i fire deler med branninspektør Sigurd Folgerud Dalen ved Brann- og redningsetaten i Oslo gir Boligalarmer.no deg gode brannsikkerhetstips.

  1. Januar på branntoppen – Unngå vinterens brannfeller
  2. Branninspektørens utstyrstips
  3. Du vil også bli rammet av boligbrann
  4. Brannsikkerhet i borettslag

Flere brannsikkerhetstips finne du hos Brann- og redningsetaten.