Bilde av en kvinne som fester røykvarsler i taket

Branninspektørens utstyrstips: Forebygging, varsling og slukking

Her er brannsikkerhetsutstyret alle boliger bør ha, ifølge Brann- og redningsetaten.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 15.04.2021 09:16
{share}

Boligalarmer.no har tatt en prat med Brannsinspektør Sigurd Folgerud Dalen om brannsikkerhet i boliger og borettslag.

Finn lenker til flere ekspertråd i bunnen av denne artikkelen.

- Rask varsling er alfa og omega

Branninspektør Sigurd Folgerud Dalen
Sigurd Folgerud Dalen i Brann- og redningsetaten. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Brannsikkerhetsutstyr kommer i tre typer: Forebyggende, varslende og slukkende.

- God varsler i form av brannalarmanlegg eller røykvarslere er veldig viktig, sier branninspektør Sigurd Folgerud Dalen til Boligalarmer.no.

Jo lengre tid det tar fra en brann oppstår til den er oppdaget, jo større blir skadene og risikoen for alvorlige følger.

Dalen mener rask varsling er "alfa og omega", siden det er umulig å gardere seg helt mot brann.

- Vi skulle ønske flere hadde seriekoblede røykvarslere, fortsetter branninspektøren.

Viktig å fange opp ulmebranner

Seriekoblede røykvarslere er detektorer som kommuniserer med hverandre slik at alarmen går i alle varslerne om det først blir røykvarsler. Dette gjør at man raskere blir klar over en brann som oppstår i en annen del av boligen.

- Mange branner starter som ulmebranner hvor det kun er kald/lunken røyk i startfasen. Det er røykutviklingen vi først og fremst er opptatt av å fange opp på et så tidlig stadiet som mulig, slik at vi kan hindre at det eventuelt går over i en flammebrannm understreker Dalen.

Les også: Optisk eller ionsisk røykvarlser?

Ikke glem soverommet

Dalen understreker at nordmenn spesielt må bli bedre på å sette inn røykvarslere på soverom.

- Et soverom i dag inneholder like mange tennkilder som en stue i gamle dager. Da hjelper det dårlig å ha en røykvarsler utenfor, særlig om natten når man er på det mest sårbare, understreker han.

- Har man bare én røykvarsler plassert i boligen kan brannen ha blitt så stor før varsleren går at man må tenke på rømming som scenario. Veldig få branner er i utgangspunktet så eksplosive at man må rømme før man har hatt mulighet til å slukke, sier branninspektøren.

Les også: Branndetektor, varmedetektor og røykdetektor: Hva er forskjellen?

Dette slukningsutstyret trenger du

De fleste har nok et brannslukningsaparat i tilknytning til boligen, men det hjelper lite om dette er plassert vanskelig tilgjengelig. Branninspektør Dalen anbefaler at man har minst et brannslukningsaparat i hver etasje.

- Det er ikke sikkert du har mulighet til å gå ned to etasjer på grunn av røyk. Det er røyken som dreper i branner, og det er viktig å ha slukningsutstyr lett tilgjengelig, sier han.

Hver etasje bør også ha suplementer som brannteppe og slukkesprayer lett tilgjengelig.

- Igjen, dette går på tid. Ved å kutte ned tiden til slukning reduserer man skaden av brannen, gjentar Dalen.

Vurder et sprinkleranlegg

Ideelt sett bør man også ha et automatiske slukkingsanlegg/sprinkleranlegg som reagerer på varmeutvikling i rommet.

Dalen påpeker at slike anlegg ikke varsler ved f.eks. røykutvikling før varmen i rommet har nådd et visst nivå, så sprinklere er ikke et substitutt for brannalarmanlegg og røykvarslere. Men sprinklere hjelper med å begrense skadene om en flammebrann først oppstår.

Skaff komfyrvakt

Dalen anbefaler også at alle anskaffer komfyrvakt, for å stoppe potensielle branner før de skjer. En komfyrvakt er en liten duppeditt man fester til komfyren for å hindre tørrkoking eller strømfeil.

Dalen forteller at det var ca. 300 tilfeller av tørrkoking i 2013 bare i Oslo-området, eller nesten ett tilfelle hver eneste dag i året, hvilket er veldig høyt.

- Hvis alle hadde hatt komfyrvakt hadde vi kunnet eliminert 10% av alle branntilfeller, forteller branninspektøren.

Enkelte nyere komfyrer har komfyrvakt innebygget, men majoriteten av norske husstander har ikke en slik komfyr. Tørrkoking og andre komfyrbranner er noe som rammer folk i alle aldre, men de som er mest utsatt er unge (nattmat-branner etter byturer) og eldre som begynner å bli glemske.

Artikkelserie:

Les flere brannsikkerhetstips:

I en intervjuserie i fire deler med branninspektør Sigurd Folgerud Dalen ved Brann- og redningsetaten i Oslo gir Boligalarmer.no deg gode brannsikkerhetstips.

  1. Januar på branntoppen - Unngå vinterens brannfeller
  2. Branninspektørens utstyrstips
  3. Du vil også bli rammet av boligbrann
  4. Brannsikkerhet i borettslag

Flere brannsikkerhetstips finne du hos Brann- og redningsetaten.