Et ungt par leser om vekters rolle

Vekters rolle ved innbrudd

Har vektere grunnlag til å utøve makt, og hva kan de egentlig gjøre om alarmen skulle gå?

Bilde av Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud

Sist oppdatert: 16.09.2020 06:27
{share}

Som du vil se under, er det klare fordeler knyttet til å ha vektertjenester som en del av sitt sikkerhetssystem.

Vekters maktgrunnlag

Det er hel en del forvirring og usikkerhet rundt hva en vekter er, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre.

Vektere har ikke nødvendigvis mer støtte i loven til å foreta seg noe enn hva alle andre har. De har ingen utvidede fullmakter til maktbruk slik politiet har, og vekteres handlingsrom er sterkt knyttet til særlig to rettsområder.

Når en vekter er hyret inn som sikkerhet vil eiers rett overføres til vekteren.

Det vil si at de får rett til å nekte adgang, bortvise og sette vilkår, slik en eier har rett til. Som regel er det imidlertid straffeloven og straffeprosessloven som ligger til grunn for en vekters muligheter til maktbruk.

Vaktvirksomhetsloven slår fast at de som utfører vakttjeneste «har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven §18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. §170 a».

Hva er en vekters rolle?

Vektere har altså ingen særegen myndighet til å bruke makt, slik politiet kan, men hva kan en vekter da bidra med?

For å svare på dette er det nødvendig å forstå hendelsesforløpet som blir igangsatt av en utløst alarm.

Når boligalarmen blir utløst vil alarmsentralen ta kontakt med deg for å fortelle at alarmen er utløst, men også for å undersøke om det er en reell alarm. Om du ikke er tilgjengelig eller ikke er hjemme til å deaktivere alarmen vil vektere bli sendt til stedet.

De vil da gjennomføre en utvendig kontroll, og om avtalen tilsier det, en innvendig kontroll av boligen. Vekteren vil videre gjøre nødvendige tiltak for å sikre boligen.

Er det tegn til innbrudd vil politiet tilkalles, og om ruter eller dører er ødelagt vil vekteren kontakte glassmester og låsesmed. Dette betyr at om du er i utlandet på ferie eller ikke hjemme om det skulle skje noe, har du en trygghet i at vekteren vil sikre boligen igjen.

Har det oppstått brann i boligen vil en vekter sendt for å undersøke boligen også oppdage dette, og forhåpentligvis kunne tilkalle brannvesen før brannen eskalerer.

Innbruddsalarm knyttet til alarmsentraler med vektertjenester har en klar forebyggende effekt på innbruddsfaren.

Er det nødvendig med vektertjeneste?

Nødvendigheten med en vektertjeneste avhenger av hvordan man vurderer sin egen boligsikkerhet.

Et hovedpoeng med vektertjenestene er at man kan være trygg på at huset vil bli kontrollert om noe skulle skje. Vissheten om at vektere vil sikre boligen ved eventuelle innbrudd eller skader på boligen, vil for mange være en trygghet.

Samtidig vil ikke alle ønske å betale for disse tjenestene, og heller stole på at man har gode naboer til å hjelpe om det skulle være nødvendig.

Det er tross alt mulig å ha alarmsystemer som ikke er koblet til en alarmsentral eller vektertjeneste, men om man ikke er i nærheten og naboene ikke reagerer er du mindre sikret om det skulle skje noe.

Les mer: Fordeler og ulemper med boligalarm uten abonnement

Enten du vil ha vektertjenester eller bare vil ha et lokalt alarmsystem, vil det alltid lønne seg å sammenligne tilbud for å finne det beste alternativet.

Boligalarmer.no gjør det enklere enn noensinne å hente inn flere konkurrerende tilbud på boligalarm. Fyll ut skjemaet vårt og la leverandørene komme til deg.

Bilde av Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud

Sist oppdatert: 16.09.2020 06:27