Bilde av en hånd som holder en håndslukker

Brannslukking: Dette må du vite om slukningsapparatene

Det finnes flere ulike løsninger for brannslukking. Hvilke krav stilles, og hvordan sjekker du at brannslukningsapparatet fungerer som det skal?

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 23.09.2023 00:28
Innhold

Hva er kravene til brannslukningsapparat?

Alle boliger skal ha brannslukningsutstyr. Det må enten være et brannslokkingsapparat eller en husbrannslange. Minimumskravet for slukningsapparat er at det inneholder minst 6 kg pulver eller skum. Butikker kategoriserer gjerne disse som håndslokkere.

Utover dette står du selv fritt til å bestemme hva slags løsning eller hvilken kombinasjon av slukningsmidler som er den beste for deg.

Les mer: – Du vil også bli rammet av boligbrann

Hva bør man velge av skum og pulver?

Forskjellen er ikke enorm, men denne testen gjennomført av TV2 beviste at brannslukningsapparat med pulver er mer effektivt. Det har større og lengre «kastelengde» enn et skumapparat. Det betyr at du kan være lenger unna flammene når du skal slukke.

Hvilken brannklasse bør du ha på brannslukkere?

Alle brannslokkingsapparater skal være merket med en brannklasse som forklarer hvilke type branner apparatet er egnet til å slukke.

Jo høyere effekt, jo bedre. Dette indikerer at den har kapasitet til å slukke større branner innen kategorien. Er du i tvil om hvor stor effekt du trenger, kan det være lurt å gå for mer enn du tror du behøver. Husk at en håndslokker kun varer 10–20 sekunder.

Derfor er det også viktig å være effektiv når det brenner. Større kapasitet er dermed mer tilgivende når ulykken først er ute.

Brannklassene
  • Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
  • Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
  • Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
  • Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt)
  • Klasse F – Mot brann i matoljer

For å gi ytterligere informasjon om kapasiteten til apparatet, oppgis det også et tall sammen for klasse A og B. Den høyeste rangeringen er 55A og 233B og den laveste er 5A og 21B.

Kan slukkespray erstatte tradisjonelle håndslokkere?

Som et relativt nytt produkt på markedet har slukkespray økt i popularitet, da de gjerne er mindre og dermed lettere å håndtere, samt enklere å oppbevare.

Forbrukerrådet gjennomførte en test av slukkespray i 2017 hvor ingen av produktene imponerte. Konklusjonen var at slukkespray dermed kan gi en falsk trygghet som det ikke er i stand til å leve opp til.

I en guide fra 2019 skriver imidlertid Forbrukerrådet at de anbefaler kjøp av en god slukkespray, men kun som et supplement til mer effektive løsninger. De legger også vekt på at slukkesprayer har utløpsdato, og som regel kun er holdbare i 3 til 5 år.

Les mer: Husk å sjekke røykvarsleren

Vedlikehold av slukkeutstyr

I tillegg til å ha det riktige utstyret, er det viktig at du tar vare på det. Da varer det lenger, og du kan være trygg på brannslukningsapparatene vil fungere når du trenger det som mest. Om du ikke passer på utstyret risikerer du at det ikke fungerer når det gjelder.

Kontroll brannslukningsapparat

Visste du at:

Skum- og pulverslukkere som skal selges må være testet og godkjent. For at de skal være mest mulig synlige, må de dessuten være røde.

Den viktigste måten å vedlikeholde utstyret på, og også den letteste, er å ta en årlig kontroll av slokkeutstyret. Det betyr at du må ta en visuell sjekk av synlige skader eller slitasje. Ser du noe unormalt ut bør du sjekke mer inngående.

Hvordan ser du at en håndslokker er i orden?

Det er viktig å sjekke brannslukningsapparatet. Håndslokkere er avhengige av et visst trykk for å fungere som normalt. Derfor er det nødvendig at du selv kontrollerer at dette er i orden, helst en gang i kvartalet. Pila på trykkmåleren skal være i det grønne feltet.

I tillegg bør du passe på at plomberingen og forseglingen på apparatet ikke er brutt, og at det ikke er andre synlige skader. Se også over slangen og kontroller at den ikke er råtten.

For pulverapparater kan det dessuten være et problem at pulveret klumper seg. For å unngå dette vender du ganske enkelt på apparatet noen ganger og hører om pulveret renner som normalt. Dette bør gjøres jevnlig, gjerne hver gang du sjekker trykket.

Hvem utfører kontroll av brannslukkere?

I tillegg til det du kan gjøre selv, skal pulverapparater kontrolleres hvert femte år av en fagperson. Hvert tiende år skal det utføres en grundigere kontroll og service.

Slokkeapparater med skum skal kontrolleres og til service hos en fagkyndig hvert femte år.

Les mer: Oversikt over godkjente virksomheter som kan kontrollere apparatet ditt

Slik vedlikeholder du husbrannslangen

Kontroll og vedlikehold av husbrannslange bør gjøres en gang i året, men det er heldigvis enkelt å gjøre selv. Rull ut hele slangen og sjekk at den ikke er skadet, sprukket eller råtten. Ta samtidig en test av kranen slik at du vet om den fungerer som normalt.

Les mer: Hvor bør man plassere røykvarsleren?