AS Norsk Vaktselskap

Forløperen til Securitas i Norge var det første selskapet til å tilby boligalarm med bemannede sentraler i Norge.

I dag opererer selskapet i boligalarmmarkedet gjennom merkevaren Verisure.

Del av norsk alarmhistorie

Allerede 10. mai 1929 ble AS Norsk Vakselskap opprettet. I mange år var selskapet et rent vekterselskap.

Norsk Vaktselskaps – og Norges – alarmhistorie begynner på mange måter for fullt først etter andre verdenskrig. Før den tid var det kun ytterst få næringseiendommer og offentlige bygg som hadde alarm.

Selv disse hadde ikke stort høyere teknologisk nivå enn at hovedpoenget vanligvis var å sette igang en skingrende sirene som skulle stresse potensielle innbruddstyver.

En pionér på boligalarm

I 1946 kom imidlertid den første store alarmsatsingen i Norge, med opprettelsen av Alarmselskapet Securitas. Det var et samarbeid mellom AS Norsk Vaktselskap og danske De Forenede Vagtselskaper.

Formålet med selskapet var å tilby innbruddsalarm. Det tok likevel flere år fra opprettelsen av selskapet til teknologien hadde nådd langt nok til at man kunne tilby alarm til den jevne boligeier.

Først på sent 50-tallet eller tidlig 60-tall kom det massemarkedsteknologi som gjorde det mulig å sende alarmsignaler automatisk gjennom telefonnettet. Som første selskap i Norge var det Norsk Vaktselskap som da opprettet de første vaktsentralene for mottak og respons av alarmsignaler fra både privatboliger.

På vaktstasjonen kom alarmmeldingene ut som en papirstrimmel. Der kunne man lese av hvor alarmen var montert, og hva slags alarmtype som var utløst. Selskapet slo seg opp nesten uten konkurranse, men noen mindre konkurrenter samarbeidet med Falken om å bruke deres responskorps, før Falken hadde lansert sin egen alarmtjeneste.

Eierskapet forlater Norge

Den sjette september 1969 ble AS Norsk Vaktselskap helt innlemmet i Securitas-konsernet gjennom et oppkjøp av aksjemajoriteten fra svenske Securitas AB. Hovedvirksomheten byttet samstundes navn til Securitas AS.

Boligalarmvirksomheten ble så i 1988 skilt ut fra Securitas-konsernet som et eget selskap: Securitas Direct AS. I dag opererer selskapet i boligalarmmarkedet gjennom merkevaren Verisure.