Styrets ansvar for brannsikkerhet

I et borettslag eller sameie er det styret som har ansvaret for brannsikkerheten og for å følge opp brannvernlovgivningen. Brannforskriftene pålegger styremedlemmene ansvaret for at alle i boenhetene er tilstrekkelig sikret mot brann.

Branntilløp i én boenhet vil raskt kunne spre seg og involvere flere. Dersom boenhetene selv hadde ansvar for brannsikkerheten ville man risikere at enkelte ikke var tilstrekkelig sikret. Styret har dermed både ansvaret og retten til å utføre kollektive sikkerhetstiltak. Det finnes flere skrekkeksempler fra nyhetene som viser de alvorlige konsekvensene dersom brannsikkerheten ikke blir ivaretatt.

Styret har ansvar for:

  1. At evakuering er mulig for alle beboere, også de som ikke kommer seg ut på egen hånd. Rømningsveier skal holdes åpne. Styret må reagere dersom ting sperrer veien. Det er også viktig at biler som står parkert ikke hindrer brannbiler.
  2. At hver boenhet har et varslingssystem som fungerer, samt slokningsutstyr. Brannsikringsutstyr skal være riktig montert, av fagpersonell der det er nødvendig. Påbudet om røykvarsler krever at den ikke kun er montert, men også at den fungerer. For at den skal kunne varsle må den være plassert riktig.
  3. Utstyret må være så enkelt å betjene som mulig. Dersom utstyret trenger vedlikehold, må det samtidig lages en plan for vedlikeholdelsen og når en utskiftning skal skje.

Ifølge Borettslagsloven §12-1, er hele styret i et borettslag eller sameie pliktig til å bøte på tap, og er strafferettslig ansvarlig dersom det skjer skade på person eller gjenstander forårsaket av eller på boligselskapets eiendom.

Les også: Brannsikkerhet i borettslag - Ikke sterkere enn det svakeste leddet

Kan bli erstatningspliktig

Sitter man i styret har man også et personlig ansvar, kalt styreansvar. Dette innebærer at man som styremedlem kan bli erstatningsansvarlig for feil eller unnlatelser gjort av styret.

Det skal litt til for å bli holdt rettslig og juridisk ansvarlig. Forutsetningen er at man har opptrådt uaktsomt gjennom handling eller unnlatelse. Ved skader som leder til økonomisk tap kan styremedlemmet bli nødt til å betale erstatning etter reglene om uaktsomhet, dersom handlingen eller unnlatelsen er årsak til tapet. Om man ikke har midler til å betale, kan erstatningsansvaret bli redusert.

Har man imidlertid handlet i felles interesse og gjort så godt man kan vil man sjelden havne i trøbbel, da retten tar høyde for at de som sitter i styret ikke er profesjonelle. Det er viktig at styreansvaret ikke skremmer folk og gjør at ingen påtar seg styreverv. Det kan bli dyrt dersom ingen vil sitte i styret, og man må leie inn advokater.

Sitter du i styret for ditt borettslag eller sameie? På Boligalarmer.no kan du enkelt finne riktig brannsikring tilpasset ditt bygg, behov og budsjett. Innhent tilbud gjennom skjemaet på denne siden, eller her.

Les også: Branninspektørens utstyrstips: Forebygging, varsling og slukking

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook, Twitter

Personvern

Tjenester

Boligalarmer.no gir deg en enkel og kostnadsfri måte å innhente tilbud fra flere leverandører på alarm til ditt bruk.

Jeg har en privat bolig

Jeg representerer et borettslag

Jeg representerer en bedrift