Securitas Direct AS er Norges største boligalarmselskap og opererer også under navnet Verisure.

Historie og eierskap

Securitas Direct har røtter i det gamle norske selskapet AS Norsk Vaktselskap, startet i 1929, og har drevet boligalarmvirksomhet siden slutten av andre verdenskrig.

Den nåværende inkarnasjonen av selskapet som er spesialisert på boligalarm ble først til i 1988 som et datterselskap av den svenske vektergiganten Securitas.

Ekspansjonen ut i Europa begynte for alvor i 1995 (se internasjonalisering under). Etter å ha bygd opp datterselskapet til å bli Europa-ledende på boligalarm, ble det børsnotert på Nasdaq OMX Stockholm som et eget selskap i 2006.

To år etter børsnoteringen, i 2008, ble selskapet oppkjøpt av det svenske risikokapitalfondet EQT, som tok selskapet av børs igjen. Som en del av avtalen må det nye selskapet gjøre en langsiktig merkevareendring, bort fra Securitas-navnet.

EQT solgte selskapet videre til to utenlandske risikokapitalfond, Bain Capital og Hellman & Friedman, i 2011, til en prislapp på rundt 19 milliarder kroner. Navneendringen fortsetter som planlagt, men det er ennå ikke satt en endelig dato for når selskapet må slutte å bruke Securitas-navnet.

Selskapet har levert gode resultater de siste årene (se økonomi under), og jobber hardt for at kundene skal bli fornøyde. De har vunnet Norsk Kundebarometers pris for mest fornøyde og lojale alarmkunder to år på rad, i 2014 og 2015.

Internasjonalt

Securitas Direct er tilstede i ti land i Europa, utenom Norge: Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Spania og Portugal. I tillegg operer de i Chile, Brasil og Peru i Sør-Amerika.

I Norge ligger hovedkontoret på Skøyen i Oslo, mens alarmstasjonen ligger i Trondheim. Du finner mer informasjon om den norske boligalarmsatsningen her.

Økonomi

Etter EQTs oppkjøp fikk Securitas Direct en eventyrlig oppsving i bedriftsøkonomien. I 2014 hadde selskapet et resultat før skatt på hele 152 millioner kroner, på en omsetning på 832 millioner. Til sammenligning hadde de et negativt resultat på -11 millioner i oppkjøpsåret 2008, på en omsetning på 296 millioner kroner.

Det store hoppet i omsetning har blant annet sammenheng med at Securitas Direct kjøpte boligalarmporteføljen til Hafslund Sikkerhet i august 2008, men skyldes også sterk organisk vekst og restrukturering.