Industrikonsernet Lyse satset på alarm fra 2007 til 2016. Selskapets daværende alarmkunder ble solgt til Verisure.

Lyse Energi AS (org.nr. 980 001 482) er et Stavanger-basert industrikonsern som er involvert i mange bransjer, tidligere også alarm

Som navnet tilsier har selskapet sin bakgrunn fra kraftbransjen, på samme måte som de tidligere alarmleverandørene Hafslund og BKK.

20. mai 2016 besluttet selskapet å avslutte sin alarmsatsning og selge alle alarmkundene til Verisure. Årsaken til salget var små marginer og manglende stordriftsfordeler.

Om Lyses alarmsatsning

Lyse gjorde sitt inntog i alarmbransjen i mai 2007, gjennom kjøpet av 92 prosent av aksjene i Noralarm AS. Noralarm hadde på denne tiden rundt 10.000 kunder.

Konsernet kalte det «en naturlig utvidelse av sin tele- og infrastrukturvirksomhet», og planen var hele tiden å bruke Lyses distribusjonsnettverk gjennom Altibox til å vokse alarmvirksomheten utover Rogaland.

Etter oppkjøpet fortsatte Lyse å ha NorAlarm som flaggskip innen bedriftsalarm, mens Altibox ble merkevaren ut mot privatmarkedet. For mer informasjon om denne satsningen, se Altibox.

I tillegg har Lyse lansert en smarthus-løsning i Rogalandsområdet som også inkluderte inkludere brann- og innbruddsalarm: Smartly. Alarmbiten av denne satsningen er nå håndtert av Verisure.

Eierskap og historie

Lyse-konsernet er resultatet av en sammenslåing av en rekke kraftselskaper i Rogaland-området i 1998. Virksomheten startet under navnet Lyse i 1. januar 1999.

Konsernet eies av 16 kommuner i sørlige Rogaland, og har over et dusin datterselskaper.