Informasjon om G4S sin tidligere boligalarmvirksomhet og nåværende alarmtilbud.

Om G4S sin alarmvirksomhet

G4S var inntil 2011 en betydelig aktør i boligalarmmarkedet gjennom datterselskapet G4S Security Systems AS, men leverer per i dag kun alarmtjenester til bedriftsmarkedet.

En komplisert del av norsk boligalarmhistorie

G4S er en relativt ny selskapskonstellasjon, som samtidig har dype røtter i det norske markedet.

Navnet G4S er en sammensmeltning av to britiske selskapsnavn: Group 4 og Securicor og stammer fra 2004-fusjonen mellom Securicor og Group 4 Falck, der sistnevnte fire år tidligere kjøpte det gamle norske selskapet Falken, sammen med danske Falck.

I 2006 fikk Falkens gamle alarm og vektertjeneste, som i tre år hadde gått under navnet Falck, på nytt nye navn og firma, henholdsvis G4S Security Systems AS og G4S Security Services AS.

Salget av boligalarmvirksomheten

I rundt seks år drev så G4S innen boligalarmsegmentet i Norge, med brukbart hell. De store oppkjøpene som hadde gitt utgangspunktet for det nye selskapet gjorde imidlertid at mange både utenfor og innenfor selskapet følte bedriften var for lite fokusert, og i 2011 ble det tatt en beslutning om å selge boligalarmvirksomheten.

I november 2011 ble G4S Alarm AS som hadde alle privatboligkundene til G4S solgt til Nokas, som så snudde seg rundt solgte alle boligalarmkundene videre til Sector Alarm bare en måned senere. Mer informasjon om disse litt pussige transaksjonene finner du her.

Hvordan kan det da ha seg at det fortsatt finnes et selskap ved navn Falck som selger boligalarmer i Norge? Det finner du mer informasjon om her.

Alarm og Vakthold i bedriftsmarkedet

På tross av salget av boligalarmvirksomheten leverer fortsatt G4S alarm og vaktholdstjenester til bedriftsmarkedet.

Flaggskipsproduktet er G4S eyesecure, en trådløs, FG-godkjent alarmpakke med døgnkontinuerlig vektertjeneste. Produktet er tilpasset SMB-markedet og har mange fellestrekk med boligalarmpakkene som andre alarmselskap selger i privatmarkedet.

For større bedrifter drifter G4S også videoovervåkingsanlegg, der en person overvåker kameraer plassert rundt i bedriften.