Selskapet var tidligere den tredje største aktøren på boligalarmmarkedet i Norge med produktet Falck Alarm, bak Verisure og Sector Alarm i markedsandel.

Nå inngår Falck i Verisure, etter at selskapet ble kjøpt opp i 2017.

En kompleks historie

Falcks historie i boligalarmbransjen er lang og kompleks. Den begynte på mange måter i 1982, da selskapet Falken lanserte alarmproduktet sitt.

Falck Redning AS har imidlertid ikke så mye å gjøre med de gamle Falken-alarmene – utover at de begge har røtter i samme selskap – fordi Falken ble splittet i to ulike AS i 2003.

Falck Norge AS, som på den tiden inneholdt alarm- og vektertjenestene, ble da slukt opp i G4S. Boligalarmkundene til G4S endte til slutt opp hos Sector Alarm. Falck Redning AS, som bestod av redning- og helsetjenestene, ble en del av et danskeid selskap ved navn Falck.

Mer om de kompliserte oppkjøpene, fusjonene og fisjonene som Falken var gjenstand for finner du her.

Relansering av Falck alarm

Med navneendringen til G4S, og oppkjøpet fra Sector Alarm, trodde mange at man hadde sett slutten på Falck som et alarmmerke.

I 2012 ble imidlertid sirkelen sluttet, da Falck Redning AS relanserte alarmproduktet under navnet Falck Alarm. Da var målet å ta opp kampen med Securitas Direct / Verisure og Sector Alarm, der de tidligere Falken/Falck-kundene nå holdt til.

En storstilt postutsendelse med direkte markedsføring gjorde at redningsselskapet stolt kunne annonsere at de igjen hadde et eget boligalarmtilbud. Falck-navnet var sterkt nok til å gi dem en formidabel kickstart, noe som propellerte dem tilbake på tredjeplassen over norske boligalarmselskaper, dog et godt stykke bak de to største.

I lengden viste det seg imidlertid for tøft å ta betydelige markedsandeler fra de to største alarmselskapene, og i 2017 ble alarmvirksomheten oppkjøpt av Verisure.