Sikre hjemmet ditt. Fyll ut skjemaet og få uforpliktende tilbud fra flere alarmselskap.

Fyll inn om du ønsker tilbud på alarm for hele borettslaget, eller til fellesareal. Om du kun ønsker tilbud til din enhet, velger du "Privat".
* Kryss av for minst ett av alternativene.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* E-post er nødvendig. * E-post er ikke skrevet riktig. * E-postadressen eksisterer ikke.
* Telefonnummer er nødvendig. * Telefonnummeret må bestå av 8 siffer. * Telefonnummeret må bestå av siffer.

{{poststed}}

* Postnummer er nødvendig. * Postnummeret må bestå av 4 siffer. * Postnummeret må være gyldig.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* Telefonnummer er nødvendig. * Telefonnummeret må bestå av 8 siffer. * Telefonnummeret må bestå av siffer.

{{poststed}}

* Postnummer er nødvendig. * Postnummeret må bestå av 4 siffer. * Postnummeret må være gyldig.
* E-post er nødvendig. * E-post er ikke skrevet riktig. * E-postadressen eksisterer ikke.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.

{{poststed}}

* Postnummer er nødvendig. * Postnummeret må bestå av 4 siffer. * Postnummeret må være gyldig.
* Navn er nødvendig. * Navn må inneholde minst 2 bokstaver.
* Telefonnummer er nødvendig. * Telefonnummeret må bestå av 8 siffer. * Telefonnummeret må bestå av siffer.
* E-post er nødvendig. * E-post er ikke skrevet riktig. * E-postadressen eksisterer ikke.
Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling.

AS Norsk Vaktselskap: Først i Norge på boligalarm

Informasjon Securitas sin forløper i Norge.

Om AS Norsk Vaktselskap

Forløperen til Securitas i Norge, Aksjeselskapet Norsk Vaktselskap, var det første selskapet til å tilby boligalarm med bemannede sentraler i Norge.

Norsk alarmhistories barndom

10. mai 1929 ble AS Norsk Vakselskap opprettet. I mange år var selskapet et rent vekterselskap.

Norsk alarmhistorie begynner på mange måter for fullt etter andre verdenskrig. Før den tid var det kun ytterst få næringseiendommer og offentlige bygg som hadde alarm. Selv disse hadde ikke stort høyere teknologisk nivå enn at hovedpoenget vanligvis var å sette igang en skingrende sirene som skulle stresse potensielle innbruddstyver.

En pionér på boligalarm

I 1946 kom imidlertid den første store alarmsatsningen i Norge, med opprettelsen av Alarmselskapet Securitas opprettet, et samarbeid mellom Norsk Vaktselskap og danske De Forenede Vagtselskaper. Formålet med selskapet var å tilby innbruddsalarm, men det tok likevel flere år fra opprettelsen før teknologien hadde nådd langt nok til at man kunne tilby alarm til den jevne boligeier.

Først på sent 50-tall/tidlig 60-tall kom det massemarkedsteknologi som gjorde det mulig å sende alarmsignaler automatisk gjennom telefonnettet. Som første selskap i Norge var det Norsk Vaktselskap som da opprettet de første vaktsentralene for mottak og respons av alarmsignaler fra både privatboliger.

På vaktstasjonen kom alarmmeldingene ut som en papirstrimmel, der det kunne leses av hva slags alarm som var utløst (innbrudd, brann etc.) og hvor alarmen var montert.

Selskapet slo seg opp nesten uten konkurranse, men noen mindre konkurrenter gjorde samarbeid med Falken om å bruke deres responskorps, før Falken hadde lansert sin egen alarmtjeneste.

Eierskapet forlater Norge

Den sjette september 1969 ble AS Norsk Vaktselskap helt innlemmet i Securitas-konsernet gjennom et oppkjøp av aksjemajoriteten fra svenske Securitas AB, og hovedvirksomheten byttet samstundes navn til Securitas AS.

Boligalarmvirksomheten ble så i 1988 skilt ut fra Securitas-konsernet som et eget selskap: Securitas Direct AS. I dag opererer selskapet i boligalarmmarkedet gjennom merkevaren Verisure.