Illustrasjonsbilde holder hender trygghet
Det kan være godt å ha noen å ringe om uhellet skulle være ute.

Trygghetsalarm vs. SOS-alarm

Lær deg forskjellen på de to begrepene.

Begrepsjungelen i alarmbransjen kan av og til være vanskelig å orientere seg i. Mange har nok hørt ordet "trygghetsalarm" brukt, uten at de fleste av oss vet akkurat hva det betyr. "SOS-alarm" har også blitt et stadig mer vanlig ord i det siste, og gradvis byttet ut den litt dramatiske betegnelsen "panikkalarm". De to alarmtypene er ganske like, men har noen viktige forskjeller:

Støtte til trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et beskyttet begrep på en form for alarm som det kan søkes støtte til i enkelte kommuner i Norge, dersom du blir vurdert som trengende og har en inntekt på under 2G i folketrygden. En SOS-alarm er noe alle kan skaffe seg, uavhengig av om de blir vurdert som verdig trengende.

Ønsker du tilbud på SOS-alarm fra alarmselskaper? Få informasjon her: https://boligalarmer.no/sos-alarm

En annen viktig distinksjon er at en trygghetsalarm er tilknyttet offentlig helsevesen, mens en SOS-alarm er tilknyttet en vektertjeneste. Førstnevnte er altså primært for medisinske problemer, mens SOS-alarmen også kan brukes om f.eks. noe mistenkelig skjer utenfor boligen din.

SOS-alarm stadig mer vanlig

SOS-alarm er etterhvert blitt en vanlig del av moderne boligalarmsystemer med abonnement, og kommer da fastmontert i boligen. Trygghetsalarmer kan enten være fastmontert eller mobile, avhengig av det lokale tilbudet.

Har man fjernkontroll eller mobilapp til boligalarmen kan ofte SOS-alarmen også være mobil. Les mer om ulike former for alarmkontroll her.

Begge alarmtypene fungerer gjennom å trykke på en alarmknapp, der du settes i direkte kontakt med en vakthavende som sender en uttrykkning med mindre det opplyses om at alarmen ble utløst ved feiltrykk.