Nokas var det tidligere navnet på alarmselskapet Avarn Security.

Om Nokas

Nokas AS var i 10 år det nye navnet på selskapet som siden det ble grunnlagt i 1987 var kjent som Vakt Service AS. 15. juni 2020 ble navnet på nytt endret – til dagens Avarn Security.

Les mer: Avern Security

Nokas AS fortsetter kontanthåndteringen

Etter navnebyttet i 2020 vil verdihåndteringen, Nokas Cash Handling, fortsette som før under Nokas-navnet som eget AS.

Det kjente Nokas-navnet

Navnebyttet fra Vakt Service til Nokas kom i 2010, tre år etter Vakt Service kjøpte selskapet som på den tiden vat kjent som NOKAS, Norsk Kontantservice eller Nokas Cash Holding.

Bakgrunnen for at det oppkjøpende selskapet valgte å ta navnet til oppkjøpskandidaten skal ifølge daværende administrerende direktør Heine Wang ha vært to ting:

  1. Det klinger bedre i utlandet
  2. Det gir mer opplevd bredde enn det gamle navnet, som er veldig knyttet sammen med vektertjenester, som nå bare er en del av det selskapet driver med.

Nokas-navnet er kanskje mest kjent blant nordmenn for det såkalte Nokas-ranet av en kontantsentral i Stavanger der en politimann ble skutt. Selve ranet skjedde i 2004, tre år før Vakt Service kjøpte Nokas, og har senere blitt foreviget i en spillefilm.