Det norske boligalarmselskapet Hafslund Sikkerhet var det kjente kraftselskapets satsing på alarm.

Sarpsborgselskapet Hafslund, som i dag er kjent som et rent kraftselskap, entret boligalarmmarkedet med datterselskapet Hafslund Sikkerhet Privat.

Historie

Hafslund Sikkerhet ble etablert i sommeren 2001, gjennom oppkjøpet av Vekterselskapet AS og Varslingssystemer AS. Innen et år var omme hadde selskapet gjort ytterligere fire kjøp av sikkerhetsselskaper: SES AS, Euroguard AS, Østlandske Sikkerhet AS og VKS gruppen.

Med unntak av Vekterselskapet AS inngikk de andre fem selskapene i bedriftsmarkedstjeneste Hafslund Sikkerhet Bedrift (se annen sikkerhetsvirksomhet under).

Selskapet tok raskt en høy markedsandel med sin enkronerskampanje på boligalarm, koblet med utstrakt bruk av dørselgere.

I november 2004 bestemte markedsrådet at Hafslund måtte modifisere enkronerstilbudet sitt til å inkludere minste totalpris, basert på en klage fra Forbrukerombudet. Minste totalpris inkludert bindingstid var på dette tidspunktet 4.079 kroner.

Salg til Securitas Direct

I august 2008 ble Hafslunds boligalarmportefølje solgt til Securitas Direct for 525 millioner kroner, noe som ga en regnskapsmessig gevinst på 170 millioner kroner. Porteføljen var på dette tidpunktet på rundt 80.000 husstander.

Bakgrunnen for salget var, i følge Hafslund selv, å rendyrke satsningen på strøm og fornybar energi.

Deler av salgssummen ble gitt i form av aksjer i Securitas Direct AB, men Hafslund kvittet seg også med disse i samme måned som kjøpet gikk igjennom.

Annen sikkerhetsvirksomhet

I tillegg til boligalarm drev Hafslund med verditransport, i samarbeid med Nokas, gjennom datterselskapet Hafslund Sikkerhet Verdi.

Selskapet drev også med alarm- og sikkerhetstjenester for bedriftsmarkedet gjennom selskapet Hafslund Sikkerhet Bedrift, senere kjent som Hafslund Infratek.

Vakt Service AS kjøpte verditransportvirksomheten i september 2006 og senere også Infratek i juli 2009.