Det gamle selskapet Falken var en pionér på boligalarm i Norge. Det må ikke forveksles med det moderne Falck.

Falken har levert sikkerhetsrelaterte tjenester i Norge så langt tilbake som i 1949. Da grunnla norske Arne Andresen Falck Norsk Redningskorps AS, som en norsk avlegger av danske Falck.

Kort tid etter skiftet selskapet navn til Falken Redningskorps AS. Hovedgeskjeften på denne tiden var bilberging, noe selskapet kanskje er mest kjent for, men det ble raskt involvert i andre deler av sikkerhetsbransjen.

Falkens boligalarmvirksomhet

Falken var et av de første selskapene i Norge som ble involvert i alarmbransjen. Allerede på 1950-tallet gjorde selskapet sine første forsiktige steg inn i bransjen, og fra sent 1960-tall til tidlig 1970-tall ble boligalarm en bi-inntekt for selskapet.

I disse årene solgte ikke Falken et eget boligalarmprodukt, men Falkens redningskorps gjorde partneravtaler med små konkurrenter av den daværende kjempen på boligalarm tilknyttet vektertjeneste: AS Norsk Vaktselskap (senere Securitas Direct).

Konkurrentene til Securitas hadde ikke råd til å ansette egne vektere til bemannede stasjoner, i stedet ble dødtiden for Falkens redningskorps brukt på dette. Det var en nyttig situasjon for begge parter.

Det første egne alarmtilbudet

Falkens første egne boligrelaterte alarmtilbud kom i 1975 med en trygghetsalarm ved navn Eversafe Plus, myntet på eldre og handikappede. En rekke tekniske problemer gjorde imidlertid at alarmen raskt fikk klengenavnet «Neversafe». Like fullt hadde selskapet tatt et viktig steg i retningen av en egen alarmsatsing, som skulle vokse seg stor i de kommende årene.

Allerede året etter, i 1976, begynte Falken å selge egne innbruddsalarmanlegg. I første omgang i Rogaland, men det ble raskt utvidet til å inkludere de største byene på Sør- og Østlandet. Alarmsatsingen var imidlertid ganske haltende i flere år, grunnet grunnlegger Arve Andresens skepsis til å investere tilstrekkelig i teknologi og utvikling innen alarm.

Gradvis profesjonalisering innen innbruddsalarm

Sommeren 1982 passerte selskapet sin første store milepæl innen boligalarm – de fikk FG-godkjenning av sin nybygde hovedalarmsentral på Tåsen i Oslo.

Ettersom lederrollen i selskapet ble tatt over av neste generasjon Andresen ble det investert stadig tyngre i selskapet. i 1988 hadde omsetningen fra alarmsatsingen nådd 18 prosent, og blitt et solid tredje ben for selskapet, bak bil- og ambulansetjenestene.

Samme år ble alarmvirksomheten skilt ut i et dedikert datterselskap: Falken Alarm og Sikkerhetsteknikk (FAS) AS, under ledelse av ingeniør Tore Nordberg.

Magnum 1000 og gullalderen

Herfra starter for alvor gullalderen for Falkens alarmsatsing. I 1992 hadde alarm nådd 28 prosent av totalomsetningen, og omfattet foruten innbruddsalarm også:

 • ransalarm
 • båtalarm
 • heisalarm
 • røykalarm
 • brannalarm
 • diverse tekniske alarmer
 • adgangskontroll
 • fysisk sikring
 • overvåkning
 • utrykning
 • vakttjeneste

De neste par årene installerte selskapet cirka 1000 nye anlegg i året.

Skjøt gullfuglen

I 1995 skjøt skjøt selskapet gullfuglen gjennom en veldig gunstig avtale med amerikanske Napco om import av boligalarmsentralen Magnum 1000.

Sentralen ble godkjent av både FG og Teletilsynet, og var teknisk overlegen det meste annet i det norske markedet på denne tiden. I tillegg var den svært kostnadseffektiv. Så populær var Magnum 1000 at den til og med fikk en egen episode dedikert til seg av datidens kanskje mest populære TV-program – Mot i brøstet.

Morten Stokke tok over lederrollen i FAS i 1996, og hele 6000 boligalarmanlegg fra Falken ble installert dette året. «Alarm tilknyttet Falken» på et alarmklistremerke i gull og blått ble et vanlig syn på husvegger rundt om i det ganske land.

Oppkjøp, fusjon og begynnelsen på slutten

Samme år, i 1996, kjøpte det danske Falck-konsernet ut Andresen-familien helt, som en del av en større Norden-satsning. De neste årene ble preget av store reorganiseringer.

I 1998 fusjonerte FAS inn i Falken AS og ble en del av divisjon Sikkerhet– én av fem divisjoner. Den byttet så navn til divisjon Alarm. To år senere, i 2000, ble Falck selv fusjonert med britiske Group 4. Og året etter gikk alarmsjef Stokke, til fordel for eksternt innhentede Johnny Ristan.

Under Ristan gjorde alarmdivisjonen en grov bommert. I et forsøk på å møte den økte konkurransen fra den nyankomne konkurrenten Sector Alarm, som dette året lanserte sitt enkronerstilbud, ga Ristan klarsignal til et ekstremt salgspress. Det endte med å koste Falck skrekkelig dyrt.

Et kobbel av relativt hensynsløse provisjonsselgere fikk nesten frie hender til å selge alarmer til en slikk og ingenting, og resultatet ble enorme salgskostnader. I tillegg sto de igjen med mange svært misfornøyde kunder, ettersom bakapparatet sviktet under den nye kundeflommen.

Sammenbruddet og fisjonen

I 2001 var det fullstendige sammenbrudd blitt et faktum. Tusenvis av misfornøyde kunder, en totalt feilslått samarbeidskampanje med Rimi og en stempling som useriøs aktør av FG resulterte i tap på mangfoldige titalls millioner.

Falcks toppleder Arne Fr. Mathiesen måtte gå, og i løpet av 2002 ble nesten hele konsernets toppledelse skiftet ut.

Ryddeguttene som kom inn gjorde alt klart for å splitte den trøblete alarmvirksomheten fra kjernevirksomheten innen redningstjenesten. I 2003 skiltes den norske virksomheten i to ulike AS. Falck Redning AS skulle ta seg av områdene redning og helse, mens Falck Norge AS skulle ha ansvar for boligalarm og vakttjenesten.

Det var i forbindelse med disse endringene at navnet utad til konsument ble endret fra Falken til Falck.

Hattedans for alarmkundene

I 2004 ble morselskapet Group 4 Falck splittet på samme måte. Group 4 overtok alarm- og vaktvirksomheten, og fusjonerte samtidig med Securicor for å danne G4S.

Alarmvirksomheten i Falck Norge AS byttet samtidig navn til G4S Security Systems AS, med datterselskapet G4S Alarm AS for boligalarmvirksomheten. Samtidig ble Falck Redning AS en del av et eget redningskonsern ved navn Falck.

G4S fortsatte å drive den gamle alarmvirksomheten til Falken videre, før de i 2011 solgte de forhenværende Falken-kundene i G4S Alarm til Nokas. Nokas solgte dem så videre til Sector Alarm, bare en knapp måned senere.

Om du var Falken-kunde siden oppstarten, vil du med andre ord ha opplevd at alarmselskapet ditt har byttet navn hele fem ganger: Fra Falken, til Falck, til G4S, så Nokas og nå til slutt til Sector Alarm.

Som en Fugl Føniks

Her skulle man kanskje tro at Falkens alarmhistorie sluttet, men dengang ei. I 2012 startet Falck Redning AS på ny opp en egen boligalarmtjeneste. Den kan du lese mer om her: Falck.